Stavbarstvo/SVB je strokovno teoretični modul, ki dijaka PTI in SSI programa vodi preko spoznavanja osnovnih gradbenih vsebin do lastnega razmišljanja o načrtovanju arhitekturnih in konstrukcijskih detajlov.