Spletne učilnice za projektno delo

Pri projektnem delu zasnujemo idejo za projekt, naredimo t.i. projektno zamisel. Naredimo okvirni (strateški načrt) in podrobni (operativni načrt) za ta projekt. Projekt izvedemo po načrtu. Na koncu ocenimo še projekt glede na postavljene kriterije. Pri načrtovanju in izvajanju projekta uporabljamo nekatere tehnike iz projektnega menedžmenta: mrežni diagram, analizo koristnosti, načrtovanje stroškov projekta itd.