Modul Poslovni projekti. Vsebinska sklopa: Projektno delo in Informacijsko, komunikacijska tehnologija


Učilnica vsebuje naloge za modul Poslovni projekti, vsebinski sklop Projektno delo. Projektno delo vsebuje naslednje zaokrožene vsebinske sklope: Študija in analiza primerov projektov, Zasnova projekta, Okvirno načrtovanje projekta, Izdelava projekta po določenem planu, Zapis poteka projekta in njegovih rezultatov, Predstavitev projektov in ovrednotenje izvedenih projektov.

Pri pouku načrtujemo in izvajamo projekte.