V sklopu Trženje prikazujemo, kako izvajati komercialne naloge v grosističnem trgovskem učnem podjetju na domačem in tujem trgu s pomočjo računovodskega programa MiniMax. Sklop Trženje obsega naslednje naloge: Vnašanje prejetih računov, pisanje izdanih računov in dobavnic, izdajanje naročilnic itd. Obsega tudi navodila, kako reševati prispelo pošto.