Sklop Menedžment prikazuje, kako izvajati računovodsko funkcijo v grosističnem trgovskem učnem podjetju s pomočjo računovodskega programa MiniMax. Sklop menedžment obsega naslednje naloge: obračun plač za tekoči mesec, kontiranje v dvostavno knjigovodstvo, pisanje opominov zaradi neplačila s strani poslovnih partnerjev, analiziranje bilance stanja in uspeha, zapiranje stroškovnih kontov in ugotavljanje poslovnega izida ob koncu šolskega leta.